diamondreal.com.vn

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu về công ty


 

  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DIAMOND REAL được hình thành từ năm 2019 đã trở thành một trong những thương hiệu được khách hàng và đối tác tin tưởng để xây dựng nền móng cho một thương hiệu hàng đầu bất động sản.

 

 

TÍN – TÂM – TẦM – TỐC – TÀI

____________________________________________________

 

TÍN

Lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh. Coi bảo vệ chữ tín là bảo vệ danh dự công ty, của bản thân. Diamond real luôn nỗ lực cố gắng chuẩn bị tốt năng lực thực thi để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng cũng như đối tác.

 

TÍN

Lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh. Coi bảo vệ chữ tín là bảo vệ danh dự công ty, của bản thân. Diamond Real luôn nỗ lực cố gắng chuẩn bị tốt năng lực thực thi để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng cũng như đối tác.

 

TÍN

Lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh. Coi bảo vệ chữ tín là bảo vệ danh dự công ty, của bản thân. Diamond Real luôn nỗ lực cố gắng chuẩn bị tốt năng lực thực thi để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng cũng như đối tác.

 

 

TÍN

Lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh. Coi bảo vệ chữ tín là bảo vệ danh dự công ty, của bản thân. Diamond Real luôn nỗ lực cố gắng chuẩn bị tốt năng lực thực thi để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng cũng như đối tác.

 

TÍN

Lấy chữ “Tín” làm vũ khí cạnh tranh. Coi bảo vệ chữ tín là bảo vệ danh dự công ty, của bản thân. Diamond Real luôn nỗ lực cố gắng chuẩn bị tốt năng lực thực thi để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng cũng như đối tác.

 

 

VĂN HÓA CÔNG TY

___________________________________________________________

 

  • Chân thành, vui vẻ, cởi mở

  • Học hỏi, đọc sách – Thay đổi để thành công
  • Luôn suy nghĩ và hành động tích cực
  • Giúp đỡ, cho đi – cho là nhận (Give Again)
  • Rèn luyện thể dục thể thao nâng cao tinh thần sức khỏe
  • Team building gắn kết (5 – 10 người/nhóm)
  • Cháy hết mình với công việc

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

______________________________________________

 

 

TƯ VẤN, MÔI GIỚI VÀ QUẢNG CÁO 
BẤT ĐỘNG SẢN

 

THẨM ĐINH, ĐẤU 
BẤT ĐỘNG SẢN

 

ĐÀO TẠO 
BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

TƯ VẤN,THIẾT KẾ
NỘI THẤT